Warsztaty Matematyczne XIV LO

Strona główna
Warsztaty Matematyczne
   • I WM
   • II WM
   • III WM
   • IV WM
   • V WM
   • VI WM
   • VII WM
   • VIII WM
   • IX WM
   • X WM
   • XI WM
   • XII WM
   • XIII WM
Kółka matematyczne
   • klasy pierwsze
   • klasy starsze
Zawody
Zdjęcia
Odnośniki

Autorzy strony:
Aleksander Jankowski
(wystrój, dawna strona WM),
Marcin Pilipczuk
(obecny engine)

Login:


Hasło:

Powrot


Pi�te Warsztaty Matematyczne odby�y si� w dniach 26 wrze�nia - 3 pa�dziernika 2004 roku w Mi�dzyszkolnym O�rodku Sportowo-Szkoleniowym ,,Omega'' w Str�gielku na Mazurach.

Test -- zgodnie zreszt� z zapowiedziami -- by� trudny, tak jak zesz�oroczny. Do zdobycia by�o 171 punkt�w, �rednim wynikiem w grupie m�odszej by�o 44,1 punktu, w grupie starszej 57,9 punktu. Na Warsztaty organizatorzy kwalifikowali w grupie m�odszej od 65 punkt�w, w starszej od 66 punkt�w.

Lista uczestnik�w

z klas pierwszych

 1. Tomasz Bogus
 2. Przemys�aw Chojecki
 3. �ukasz Goliszewski
 4. Micha� Jastrz�bski
 5. Bart�omiej Kami�ski
 6. Przemys�aw Kosiorek
 7. Pawe� Marczewski
 8. Adrian Panasiuk
 9. Natalia Sakowska
 10. Urszula Swianiewicz
 11. Bartosz Zako�cielny

z klas starszych

 1. Tomasz Abramowicz
 2. Piotr Achinger
 3. Jan Betley
 4. Piotr Butryn
 5. Bartosz D�browski
 6. Jacek D�browski
 7. Aleksander Gajewski
 8. Marta G�recka
 9. Mateusz Iskrzy�ski
 10. �ukasz Kidzi�ski
 11. Karol Opara
 12. Micha� Pilipczuk
 13. Marcin Przyby�ko
 14. Micha� Skrzypczak
 15. Helena Sobol
 16. Pawe� Stankowski
 17. Ma�gorzata Sypniewska
 18. Jan Szejko
 19. Micha� Wrochna
 20. Magdalena Zakrzewska
 21. Kamil Zarychto
 22. Maciej Zdanowicz

Najlepsze wyniki testu kwalifikacyjnego

z klas pierwszych

1. Micha� Jastrz�bski106 pkt.
2. Ula Swianiewicz91 pkt.
3. Bartek Kami�ski 86 pkt.

z klas starszych

1. Micha� Pilipczuk142 pkt.
2. Ma�gorzata Sypniewska138 pkt.
3. Maciej Zdanowicz109 pkt.
4. Jan Szejko107 pkt.
5. Piotr Butryn106 pkt.