Warsztaty Matematyczne XIV LO

Strona główna
Warsztaty Matematyczne
   • I WM
   • II WM
   • III WM
   • IV WM
   • V WM
   • VI WM
   • VII WM
   • VIII WM
   • IX WM
   • X WM
   • XI WM
   • XII WM
   • XIII WM
Kółka matematyczne
   • klasy pierwsze
   • klasy starsze
Zawody
Zdjęcia
Odnośniki

Autorzy strony:
Aleksander Jankowski
(wystrój, dawna strona WM),
Marcin Pilipczuk
(obecny engine)

Login:


Hasło:

Powrot


Czwarte Warsztaty Matematyczne odby�y si� w dniach 21-28 wrze�nia 2003 roku w Mi�dzyszkolnym O�rodku Sportowo-Szkoleniowym ,,Omega'' w Str�gielku na Mazurach.

Test -- zgodnie zreszt� z zapowiedziami -- by� trudny, prawie tak jak zesz�oroczny. Do zdobycia by�o 171 punkt�w, �rednim wynikiem w grupie m�odszej by�o 69,2 punktu, w grupie starszej 65,5 punktu. Na Warsztaty organizatorzy kwalifikowali w grupie m�odszej od 84 punkt�w, w starszej od 69 punkt�w.

Lista uczestnik�w

z klas pierwszych

 1. Marta G�recka
 2. J�drzej Jab�o�ski
 3. Marcin Krawczyk
 4. Rafa� Majewski
 5. Micha� Pilipczuk
 6. Helena Sobol
 7. Stanis�aw Swianiewicz
 8. Jan Szejko
 9. Maria Zadro�na
 10. Maciek Zdanowicz
 11. Joanna �urek

z klas starszych

 1. Tomasz Abramowicz
 2. Piotr Achinger
 3. Piotr Butryn
 4. Jacek D�browski
 5. Piotr Dittwald
 6. Anna D�u�ewska
 7. �ukasz Duk
 8. Robert Dyczkowski
 9. Mateusz Iskrzy�ski
 10. Paulina Jakubowska
 11. Aleksander Jankowski
 12. Krzy� Kulewski
 13. Ania Kulka
 14. Aleksander Lewandowski
 15. Bartu� Roma�ski
 16. Jan Sikora
 17. Pawe� Stankowski
 18. Tomasz Sta�czak
 19. Natalia Walczak
 20. Magda Zakrzewska

Kadra

 1. Marysia Donten
 2. �ukasz Bury
 3. Karol Cwalina
 4. Wojtek Czerwi�ski
 5. Marcin Pilipczuk

Najlepsze wyniki testu kwalifikacyjnego

z klas pierwszych

1. Micha� Pilipczuk137 pkt.
2. Jan Szejko126 pkt.
3. Marysia Zadro�na 100 pkt.

z klas starszych

1. Bart�omiej Roma�ski116 pkt.
2. Tomasz Sta�czak114 pkt.
3. Krzysztof Kulewski101 pkt.
4. Piotr Butryn100 pkt.
5. �ukasz Duk89 pkt.
6. Aleksander Lewandowski 86 pkt.