Warsztaty Matematyczne XIV LO

Strona główna
Warsztaty Matematyczne
   • I WM
   • II WM
   • III WM
   • IV WM
   • V WM
   • VI WM
   • VII WM
   • VIII WM
   • IX WM
   • X WM
   • XI WM
   • XII WM
   • XIII WM
Kółka matematyczne
   • klasy pierwsze
   • klasy starsze
Zawody
Zdjęcia
Odnośniki

Autorzy strony:
Aleksander Jankowski
(wystrój, dawna strona WM),
Marcin Pilipczuk
(obecny engine)

Login:


Hasło:

Powrot


Trzecie Warsztaty Matematyczne odby�y si� w dniach 21-28 wrze�nia 2002 roku w Mi�dzyszkolnym O�rodku Sportowo-Szkoleniowym ,,Omega'' w Str�gielku na Mazurach.

Test kwalifikacyjny — zgodnie zreszt� z zapowiedziami — by� trudny, trudniejszy ni� podczas dw�ch ubieg�ych lat. Do zdobycia by�o 171 punkt�w, �rednim wynikiem by�o 57,4 punkta. Na warsztaty organizatorzy kwalifikowali od 39 punkt�w.

Lista uczestnik�w

 • �ukasz Bury, kl. IV a
 • Pawe� Chodaczek, kl. III c
 • Magdalena Cichosz, kl. IV a
 • Anna D�u�ewska, kl. III a
 • Olga Dmowska, kl. IV a
 • Maria Donten, kl. IV a
 • �ukasz Duk, kl. III a
 • Robert Dyczkowski, kl. III b
 • Piotr Findeisen, kl. III a
 • Pawe� Gilewski, kl. III g
 • Marek Grabowski, kl. IV b
 • Krzysztof Iwaszczuk, kl. IV
 • Aleksander Jankowski, kl. III a
 • Micha� Kieza, kl. III b
 • Rafa� Kita, kl. III b
 • Aleksandra Ko�ota, kl. IV
 • Krzysztof Kulewski, kl. III a
 • Aleksander Lewandowski, kl. III a
 • Jan Lompart, kl. III
 • Aneta Mach, kl. IV a
 • Artur Matan, kl. III a
 • Marcin M�odzki, kl. IV a
 • Adam Narkiewicz, kl. III c
 • Dien Nguyen, kl. IV b
 • Micha� Raczkowski, kl. IV
 • Bart�omiej Roma�ski, kl. III a
 • Jan Sikora, kl. III a
 • Tomasz Sta�czak, kl. III a
 • Piotr Tabor, kl. IV a
 • Jakub Zieli�ski, kl. IV b

Kadra

 • Joasia Jaszu�ska
 • Jakub Onufry Wojtaszczyk
 • Karol Cwalina
 • Wojtek Czerwi�ski
 • Marcin Pilipczuk

Najlepsze 7 wynik�w testu kwalifikacyjnego

1. Maria Donten111 pkt.
2. Tomasz Sta�czak105 pkt.
3. Krzysztof Kulewski95 pkt.
4. Bart�omiej Roma�ski95 pkt.
5. Aleksander Lewandowski  94 pkt.
6. �ukasz Bury90 pkt.
7. Piotr Findeisen89 pkt.