Warsztaty Matematyczne XIV LO

Strona główna
Warsztaty Matematyczne
   • I WM
   • II WM
   • III WM
   • IV WM
   • V WM
   • VI WM
   • VII WM
   • VIII WM
   • IX WM
   • X WM
   • XI WM
   • XII WM
   • XIII WM
Kółka matematyczne
   • klasy pierwsze
   • klasy starsze
Zawody
Zdjęcia
Odnośniki

Autorzy strony:
Aleksander Jankowski
(wystrój, dawna strona WM),
Marcin Pilipczuk
(obecny engine)

Login:


Hasło:

Powrot


Drugie Warsztaty Matematyczne odby�y si� w dniach 23-30 wrze�nia 2001 roku w Mi�dzyszkolnym O�rodku Sportowo-Szkoleniowym ,,Omega'' w Str�gielku na Mazurach. Opiekunem grupy by� pan Wies�aw �ochowski.

Lista uczestnik�w

 • Magda Bernacik, kl. IV a
 • Katarzyna Biestek, kl. III a
 • �ukasz Bury, kl. III a
 • Pawe� Chodaczek, kl. II c
 • Karol Cwalina, kl. IV a
 • Wojciech Czerwi�ski, kl. IV a
 • Mi�osz Dar�ynkiewicz, kl. IV a
 • Piotr Dittwald, kl. II b
 • Olga Dmowska, kl. III a
 • Maria Donten, kl. III a
 • Kamil Faber, kl. III b
 • Rafa� Gryko, kl. IV b
 • Jakub Herczy�ski, kl. IV a
 • Piotr Hofman, kl. III a
 • Maksymilian Humpich, kl. IV a
 • Anna Jasi�ska, kl. III a
 • Micha� Kieza, kl. II b
 • Aleksandra Ko�ota
 • Micha� Korch, kl. III a
 • Marcin Kulka, kl. IV a
 • Jan Lompart
 • Aneta Mach, kl. III a
 • Miko�aj Malawski, kl. IV a
 • Marcin M�odzki, kl. III a
 • Adam Narkiewicz, kl. II c
 • Marcin Pilipczuk, kl. III a
 • Dorota Piskowska, kl. IV a
 • Robert Piszczatowski
 • Micha� Raczkowski
 • Piotr Sta�czyk, kl. IV b
 • Piotr Tabor, kl. III a
 • Karol Taylor
 • Anna Wrochna, kl. III b

Kadra

 • Joasia Jaszu�ska
 • Jakub Onufry Wojtaszczyk
 • Weronika Krych
 • Piotr Przytycki
 • Marcin Hauzer
 • Kuba Pochrybniak

Tematy wyk�ad�w

 • Jednok�adno�ci
 • Kombinatoryka
 • Teoria liczb

 • Wielomiany
 • Tw. Cevy
 • Zasada szufladkowa Dirichleta

 • Nier�wno�ci
 • R�wnania funkcyjne
 • Inwersja

 • Rekurencje
 • Cz��ci ca�kowite
 • Stereometria
 • Elipsa

 • Tw. Ptolemeusza